Επανορθωτική ρινοπλαστικη

Αισθητική & Λειτουργική Αποκατάσταση

Επανορθωτική Ρινοπλαστική

Αρμονικό Αποτέλεσμα που δίνει τέλος στην αναζήτηση της τελειότητας

Η επανορθωτική ρινοπλαστική αφορά τη διαδικασία που διεξάγεται για τη διόρθωση της μύτης που έχει παρουσιάσει κάποιον όγκο ή υποστεί τραύμα. Η ρινοπλαστική, ως μια διαδικασία που συνδυάζει τέχνη και επιστήμη, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις.

Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της μύτης και της πολυπλοκότητας της ρινικής ανατομίας, καθώς και της τρισδιάστατης διαρθρωτικής διαφοροποίησης μεταξύ ασθενών, η ρινοπλαστική απαιτεί εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια και εμπειρία. Η πραγματογνωμοσύνη του Δρ. Χατζηπαναγή πάνω στη λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών της ρινικής ανατομίας και σε ποικιλία χειρουργικών τεχνικών εγγυώνται ότι ακολουθείται η σωστή προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οδηγώντας σε επιτυχή έκβαση. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της ρινοπλαστικής διόρθωσης, καθώς ακόμη και οι ελάχιστες αλλαγές στην ανατομία της μύτης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην τελική λειτουργική και αισθητική δομή της.
Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Κάθε εγχείρηση προσαρμόζεται στον εκάστοτε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους του. Έτσι επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προ-εγχειρητική προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.