Πρωτογενής Ρινοπλαστική

Όμορφη & Διακριτική Μύτη, Ελεύθερη Αναπνοή

Πρωτογενής Ρινοπλαστική

Σύγχρονες Επεμβατικές Μέθοδοι, Διακριτικά Αποτελέσματα

Η ρινοπλαστική, μια από τις πιο σύνθετες αλλά και συναρπαστικές διαδικασίες για έναν πλαστικό χειρουργό καθώς συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη, είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωσης της ζωής του ασθενούς. Είναι μια αισθητική χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στο να διορθώσει και να αναδιαρθώσει τη μύτη, βελτιώνοντας τις λειτουργίες, το σχήμα και τα περιγράμματά της.

Η πρωτοπαθής ρινοπλαστική αφορά τη διαδικασία που διεξάγεται στη μύτη για πρώτη φορά, σε αντίθεση με μια διαδικασία αναθεώρησης (δευτεροπαθής). Μπορεί να πραγματοποιηθεί για τη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης της μύτης, καθώς και για να διορθώσει εκ γενετής ανωμαλίες ή τραύματα.
Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της μύτης και της πολυπλοκότητας της ρινικής ανατομίας, καθώς και της τρισδιάστατης διαρθρωτικής διαφοροποίησης μεταξύ ασθενών, η ρινοπλαστική απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και εμπειρία. Η πραγματογνωμοσύνη του Δρ. Χατζηπαναγή πάνω στη λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών της ρινικής ανατομίας και σε ποικιλία χειρουργικών τεχνικών εγγυώνται ότι ακολουθείται η σωστή προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οδηγώντας σε επιτυχή έκβαση. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της ρινοπλαστικής διόρθωσης, καθώς ακόμη και οι πιο ελάχιστες αλλαγές στην ανατομία της μύτης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην τελική λειτουργική και αισθητική δομή της.
Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Κάθε εγχείρηση προσαρμόζεται στον εκάστοτε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους του. Έτσι επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προ-εγχειρητική προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.