Επανορθωτική ρινοπλαστικη

Αισθητική & Λειτουργική Αποκατάσταση

Επανορθωτική Ρινοπλαστική

Αρμονικό αποτέλεσμα που δίνει τέλος σε κάθε σας ανησυχία

Η επανορθωτική ρινοπλαστική αφορά τη διαδικασία που διεξάγεται για τη διόρθωση της μύτης που έχει παρουσιάσει κάποιον όγκο ή υποστεί τραύμα. Η ρινοπλαστική, ως μια διαδικασία που συνδυάζει τέχνη και επιστήμη, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις. Εφαρμόζοντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές ρινοπλαστικής, όπως η ρινοπλαστική με υπερήχους (τεχνική Break-Free®), γίνεται εφικτή η ακριβής ρινογλυπτική και η διόρθωση προβλημάτων της εσωτερικής ρινικής ανατομίας σε περίπτωση κατάγματος, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω σπασίματος των ρινικών οστών.

ΔΡ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ, MD PD PhD

Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής Λευκός Σταυρός

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

Η μύτη είναι ένα σημαντικό και ευαίσθητο όργανο, οπότε για την επανόρθωση της λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισής της συνιστάται επιτακτικά η επιλογή ενός εξειδικευμένου και επιδέξιου χειρουργού. Επιπλέον, οι εσωτερικές ουλές που μπορούν μνα προκύψουν μετά από ένα τραύμα καθιστούν τη χειρουργική επέμβαση της επανορθωτικής ρινοπλαστικής ιδιαίτερα δύσκολη. Η άριστη τεχνική, η εμπειρία και η κατανόηση της περίπλοκης ανατομίας της μύτης που διακατέχουν τον Δρ. Χατζηπαναγή, τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής. Η ασυμβίβαστη και η υπομονετική του φύση εγγυώνται ότι δεν θα εγκαταλείψει το χειρουργείο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι η κατανόηση και ο σεβασμός προς τους ασθενείς του είναι βασικά συστατικά για να του επιτρέψουν να βελτιώσει την εμφάνιση και τη λειτουργία της μύτης, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση και ανακούφιση.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισης της μύτης μετά την αφαίρεση κάποιου όγκου γίνεται δυνατή μέσω της μεταφοράς ιστού (δέρμα, χόνδρος, οστό). Για αυτή τη διαδικασία απαιτείται βαθιά γνώση των διαφόρων επιλογών ως προς το ποια χειρουργική τεχνική είναι η καταλληλότερη. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η αποκατάσταση της φυσιολογικής δομής της μύτης, βελτιώνοντας την αναπνοή και την αρμονικότητα του προσώπου.

Οι βασικές χειρουργικές προσεγγίσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής μετά από κάποιο τραυματισμό, είτε πρόκειται για τη διόρθωση του διαφράγματος με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της μύτης, είτε για αποκατάσταση της θέσης των ρινικών οστών για βελτίωση της αισθητικής εμφάνισής της, ή και των δύο, είναι η κλειστή και η ανοιχτή ρινοπλαστική.

Αν και η κλειστή ρινοπλαστική, ως τεχνική, έχει το προφανές πλεονέκτημα ότι δεν αφήνει εξωτερικές ουλές, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά το ερώτημα ποια προσέγγιση είναι η πιο κατάλληλη για σας. Η κλειστή ρινοπλαστική έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως μειωμένο μετεγχειρητικό οίδημα, μη ορατές τομές και μικρότερο χρόνο αποθεραπείας σε σύγκριση με την ανοικτή ρινοπλαστική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περίβλημα του δέρματος δεν διαχωρίζεται πλήρως από το σκελετό της μύτης. Η κλειστή προσέγγιση μπορεί να είναι καταλληλότερη για μικρότερες ή λιγότερο εκτεταμένες αλλαγές στη δομή της μύτης, σε σύγκριση με τις πιο επεμβατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανοιχτή ρινοπλαστικη, αφού συνοδεύεται από πιο ήπιο μετεγχειρητικό οίδημα και μια πιο γρήγορη  μετεγχειρητική ανάρρωση.

Η ανοιχτή ρινοπλαστική έχει αποδειχθεί πολύ δημοφιλής για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, και αποτελεί την ιδιαίτερη προτίμηση του Δρ. Χατζηπαναγή σε περιπτώσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής μετά από τραύμα. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής προσφέρει στον χειρουργό καλύτερη διεγχειρητική εικόνα της εσωτερικής δομής της μύτης. Συγκεκριμένα, η φυσιολογική ανατομία των ρινικών οστών και του διαφράγματος μπορεί να υποστεί σημαντικές αλλαγές μετά από κάποιο τραυματισμό, το οποίο καθιστά την ανοιχτή προσέγγιση αναγκαία. Αναμφίβολα, η εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών και χειρουργικών ελιγμών, καθιστά την επέμβαση δυσκολότερη όταν διατηρούμε άθικτο το περίβλημα του δέρματος της μύτης, ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσής της. Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις τεχνικές ρινοπλαστικής τα τελευταία 10 χρόνια, πολλές από τις οποίες βασίζονται στην εμφύτευση εξωτερικών χόνδρων στη μύτη (π.χ. που λαμβάνονται από το ρινικό διάφραγμα ή από πλευρικό χόνδρο), αυτό έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικό. Επιπλέον, στη νέα εποχή του προεγχειρητικού σχεδιασμού με τη βοήθεια 3D προσομοίωσης, υπάρχει ελάχιστο όφελος στη διεξαγωγή ενός τόσο εκτεταμένου και ακριβή σχεδιασμού εάν τα βήματα δεν εκτελεστούν με ακρίβεια και συνέπεια, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο με την κλειστή ρινοπλαστική. Επίσης σημαντικό είναι ότι η ουλή που προκύπτει με την ανοιχτή ρινοπλαστική, παρόλο που είναι εξωτερική, με μια καλή μετεγχειρητική φροντίδα επουλώνεται πολύ καλά σε διάστημα 6 μηνών και είναι εντελώς ανεπαίσθητη.

           

Πώς λειτουργεί η Ρινοπλαστική Break-Free με Υπερήχους

Πώς λειτουργεί η Ρινοπλαστική Break-Free με Υπερήχους

Η ρινοπλαστική με υπερήχους Break Free είναι συνυφασμένη με τη έννοια της ρινογλυπτικής, με την πλήρη ορατότητα και τον έλεγχο. Παραδοσιακά, οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε μια ρινοπλαστική επέμβαση έχουν το φόβο ότι ο χειρουργός θα πρέπει να «σπάσει τα οστά της μύτης». Τα κλασσικά χειρουργικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται στον οστέινο ρινικό σκελετό (οστεοτόμοι και ράσπες), προσφέρουν συνήθως ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό επεμβάσεων τα οστά δεν σπάνε ακριβώς στο σημείο ή στην ευθεία που θέλει ο χειρουργός, δημιουργώντας έτσι μικρές ή μεγάλες δυσμορφίες, αλλά και ακόμη προβλήματα στην αναπνοή. Επίσης, δεν υπήρχε μέχρι τώρα δυνατότητα μείωσης του πάχους του ίδιου του οστού αλλά μόνο μετακίνησής του συνολικά για να εκλεπτυνθεί η μύτη.

Η νέα αυτή τεχνική ανοιχτής ρινοπλαστικής εφαρμόζει ένα σύστημα (Piezo) το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε υπερήχους, δίνοντας τη δυνατότητα στο χειρουργό να κάνει πραγματική «γλυπτική» στα ρινικά οστά, χωρίς να πρέπει να τα σπάσει.  Με αυτό το εργαλείο ο χειρουργός μπορεί πλέον να κατεβάσει τον ύβο (καμπούρα) και να αλλάξει όσο χρειάζεται το σχήμα και το πάχος των ρινικών οστών, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους υπόλοιπους ευαίσθητους ιστούς της μύτης, όπως δέρμα, βλεννογόνοι, αγγεία και νεύρα, αφού το Piezo επιδρά μόνο στα οστά. Έτσι, λεπταίνει η μύτη χωρίς τελικά να χρειαστούν σε πολλές περιπτώσεις καθόλου οστεοτομίες.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Break-Free

Η ρινοπλαστική με υπερήχους Break-Free έρχεται να αλλάξει το πώς γίνεται η αισθητική ρινοπλαστική, εφόσον:

– Mειώνει την ανάγκη για σπάσιμο των οστών καθιστώντας τη διαδικασία ακριβέστερη και εντελώς ανώδυνη.

– Αποφεύγει και εξαλείφει ασυμμετρίες και ανωμαλίες στο ρινικό σκελετό.

– Δίνει στον χειρουργό, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να βλέπει άμεσα το οστό το οποίο θέλει να διαμορφώσει και να ελέγχει απόλυτα το πόσο ύβο (καμπούρα) θα αφαιρέσει.

– Λεπταίνει τα ρινικά οστά, ιδίως στους ασθενείς που έχουν πολύ χοντρό ρινικό σκελετό και έντονες ασυμμετρίες.

– Σε περιπτώσεις μιας επαναληπτικής ρινοπλαστικής, επιτρέπει στον χειρουργό να χειριστεί εύκολα ακόμη και τα κινητά οστά, μετά από κάποια οστεοτομία η οποία δεν έγινε ακριβώς εκεί που έπρεπε.

– Δε βλάπτει τους μαλακούς ιστούς της μύτης.

– Η μετεγχειρητική πορεία είναι ελαφρύτερη και εντελώς ανώδυνη, ενώ οι εκχυμώσεις και τα οιδήματα είναι σαφώς λιγότερα.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της μύτης και της πολυπλοκότητας της ρινικής ανατομίας, καθώς και της διαφορετικότητας της τρισδιάστατης δομής της μύτης μεταξύ ασθενών, η ρινοπλαστική απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και εμπειρία. Η εξειδίκευση και εμπειρία του Δρ. Χατζηπαναγή πάνω στη λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών της ρινικής ανατομίας και σε ποικιλία χειρουργικών τεχνικών εγγυώνται ότι ακολουθείται η σωστή προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οδηγώντας σε επιτυχή έκβαση. Αυτό ισχύει ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις ρινοπλαστικής διόρθωσης, όπου ακόμη και οι πιο ελάχιστες αλλαγές στην ανατομία της μύτης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην τελική λειτουργική και αισθητική δομή της. Ο Δρ. Χατζηπαναγής πιστεύει στην ιδέα “Μία Μύτη, Ένας Χειρουργός”, δηλαδή στην ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία και την αισθητική μορφή της μύτης, είτε αυτό περιλαμβάνει επέμβαση στο διάφραγμα είτε όχι. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το διάφραγμα αποτελεί την κεντρική υποστηρικτική δομή της μύτης, με αποτέλεσμα την αλληλένδετη σχέση της ρινικής λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισης.

Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Κάθε εγχείρηση προσαρμόζεται στον εκάστοτε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους του. Έτσι επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προεγχειρητική 2D και 3D προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.

3D ΤΗΛΕ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αν σκέφτεστε να κάνετε ρινοπλαστική και θέλετε να δείτε πως θα είναι η μύτη σας μετά την επέμβαση, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία, ακόμη και πριν την πρώτη σας συνάντηση με το γιατρό! Ο Δρ. Χατζηπαναγής σας προσφέρει τη δυνατότητα μέσω τρισδιάστατης τηλε-προσομοίωσης να πάρετε μια πρώτη εικόνα του αποτελέσματος, χωρίς κανένα κόστος, με 3 απλά βήματα:

Βήμα 1: Στείλτε μας 3 φωτογραφίες σας, αριστερό και δεξί προφίλ, καθώς και μπροστινή όψη (με το λαιμό και τα αυτιά ορατά) με email στο info@perfect-blue.com. Επίσης, μετρήστε και στείλτε μας την απόσταση μεταξύ της κόρης των ματιών σας, όπως θα δείτε στο βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε τυχόν σχόλια σχετικά με τις αλλαγές που επιθυμείτε στη μύτη σας, καθώς και οποιεσδήποτε εικόνες μοντέλων που σας αρέσουν.

Βήμα 2: Με τις εικόνες που μας στέλνετε, δημιουργούμε μια 3D προσομοίωση του προσώπου σας και πραγματοποιούμε μια εικονική ρινοπλαστική της μύτης σας.

Βήμα 3: Σας στέλνουμε μια πρόσκληση μέσω email όπου μπορείτε να δείτε την 3D προσομοίωσή σας.

Εάν επιθυμείτε, μπορεί να κλείσετε ραντεβού με το γιατρό για να συζητήσετε τα αποτελέσματά σας.