Πλαστική θηλών

Το Απόλυτο Σύμβολο Σεξουαλικότητας & Γονιμότητας

Πλαστική θηλών

Πλήρης Αισθητικότητα & Διεγερσιμότητα της Θηλής

Οι επεμβάσεις θηλών είναι σχεδιασμένες να αντιμετωπίζουν θέματα που προκύπτουν από το μέγεθος, το σχήμα ή τη θέση των θηλών και βοηθούν διορθώνοντας παραμορφώσεις, όπως η εισολκή θηλών (οι ανεστραμμένες, δηλαδή θηλές) και οι πολύ μεγάλες, προεξέχουσες θηλές.

Η διαδικασία αποκατάσταση των θηλών είναι ελάχιστα επεμβατική αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να σιγουρευτεί η διατήρηση της αίσθησής τους.

Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Ο Δρ. Χατζηπαναγής προσεγγίζει κάθε ασθενή ανάλογα με την προσωπική κατάσταση και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προ-εγχειρητική προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.