Πλαστική Χειρουργική • 02 Ιούλ 2018

Είναι η Κρυολιπόλυση υποκατάστατο της Λιποαναρρόφησης;

Η κρυολιπόλυση, μια διαδικασία που χρησιμοποιεί χαμηλή θερμοκρασία για να προκαλέσει μόνιμη καταστροφή και απομάκρυνση των λιποκυττάρων, έχει αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα τα τελευταία πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια μη επεμβατική διαδικασία και μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί με σχετικά χαμηλό κόστος, την έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλές σε ανθρώπους που έχουν συνείδηση της υγείας τους.

Πολλοί γιατροί προάγουν την κρυολιπόλυση ως ανεξάρτητη εναλλακτική θεραπεία στη λιποαναρρόφηση. Ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για μικρές περιοχές λίπους, η κρυολιπόλυση δεν είναι πραγματικό υποκατάστατο της λιποαναρρόφησης. Η κρυολιπόλυση είναι πλέον κατάλληλη για την αντιμετώπιση μικρών επίμονων περιοχών λίπους όπως στην κοιλιά και τους μηρούς, όπου η χειρουργική λιποαναρρόφηση μπορεί να είναι περιττή ή αντενδείκνυται λόγω των σχετικών κινδύνων και επιπλοκών. Για μεγαλύτερες περιοχές λίπους, ωστόσο, η λιποαναρρόφηση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη, δεδομένου ότι η κρυολόπολυ μπορεί να απομακρύνει μόνο το 25-30% της κατάθεσης λίπους κάθε φορά. Αυτό θα καθιστούσε ανεπιθύμητο το οικονομικό κόστος και τη συνολική διάρκεια της θεραπείας.

Η κρυολιπόλυση μπορεί όμως στην πραγματικότητα να είναι συμπληρωματική θεραπεία στη λιποαναρρόφηση για μεγαλύτερες περιοχές: ο λόγος είναι ότι η συστολή της περίσσειας του δέρματος μετά τη λιποαναρρόφηση απαιτεί σημαντικό χρόνο και όπου υπάρχει μεγάλη περίσσεια το δέρμα μπορεί να αποτύχει να συρρικνωθεί τελείως. Με τη σταδιακή μείωση του όγκου λίπους σε πολλά μικρά βήματα με κρυολιπόλυση, πριν από τη λιποαναρρόφηση, μπορούμε να δώσουμε αρκετό χρόνο στο δέρμα να συστέλλεται, επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η κρυόλιπολυση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη μετεγχειρητικά, καθώς υπάρχουν ορισμένες περιοχές, π.χ. η γλουτιαία πτυχή, όπου δεν συνιστάται η εκτεταμένη λιποαναρρόφηση. Εδώ, η κρυολόπολυση θα μπορούσε να προσθέσει την τελική πινελιά, βελτιώνοντας περαιτέρω το περίγραμμα και το τελικό αποτέλεσμα.