Πλαστική Χειρουργική • 19 Οκτ 2020

Η νανοτεχνολογία εισβάλλει στην πλαστική χειρουργική στήθους

Τι καινούργιο φέρνει η Nανο-Aυξητική;
Η αυξητική στήθους είναι μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, και γίνεται κατά κανόνα με την τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης. Μια αυξητική στήθους μπορεί να τονίσει ή και να φέρει σε ισορροπία το μέγεθος του στήθους, αλλά ακόμα και να αλλάξει το περίγραμμά και τις αναλογίες του. Το 2020, έχουμε προχωρήσει μακριά από την τοποθέτηση υπερβολικά μεγάλων ενθεμάτων, τα οποία όχι μόνο προδίδουν ότι ίσως έχει γίνει κάποια παρέμβαση, αλλά και κρύβουν τον κίνδυνο πολλών επιπλοκών. Αντιθέτως, τώρα εστιάζουμε σε απολύτως φυσικά αποτελέσματα, τα οποία αφήνουν τον περίγυρο να αναρωτιέται εάν όντως έχει πειραχθεί κάτι! Η Νανο-Αυξητική αποτελεί μια πρωτοπόρα μέθοδο αυξητικής μαστών, η οποία έρχεται να αλλάξει τα σημερινά δεδομένα οπώς αυτά καθορίζονται από την παραδοσιακή τεχνική, αφού προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης πραγματικά βιοσυμβατών ενθεμάτων τα οποία τοποθετούνται μέσω μιας πλήρους εξατομικευμένης προσέγγισης.

Τι ακριβώς είναι η Νάνο-Αυξητική στήθους;
Η Νάνο-Αυξητική είναι μια καινοτόμος τεχνική αυξητικής μαστών η οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά ενθέματα σιλικόνης τελευταίας γενιάς, τα οποία είναι σχεδιασμένα με νανοτεχνολογία, σε συνδυασμό με ένα λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό, ο οποίος απαιτείται για την ακριβή τοποθέτηση τους στον θώρακα της ασθενούς. Ο συνδιασμός των ενθεμάτων νανοτεχνολογίας μαζί με τον στοχευμένο και εξατομικευμένο σχεδιασμό εγγυούνται απολύτως φυσικά και αρμονικά αποτελέσματα με ασφάλεια και σιγουριά.

Ποιά τα πλεονεκτήματα των νανο-ενθεμάτων νέας γενιάς;
Η μοναδική επιφάνειά των νανο-ενθεμάτων (Νano-Surface) προάγει μια πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα ιστό, επιτρέποντας τον καλύτερο εναρμονισμό με την κανονική κίνηση του μαστού. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το μειωμένο κίνδυνο δημιουργίας σκληρού περιβλήματος γύρω από το ένθεμα (κάψα), λιγότερο πόνο και, όσο είναι δυνατόν, αναλλοίωτο σχήμα με την πάροδο του χρόνου.
Η επιλογή του κατάλληλου ενθέματος είναι βεβαίως πολύ σημαντική για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η διπλή φούσκα («double bubble») και η συμμαστία («kissing implants»). Τα εργονομικά ενθέματα που προσφέρει η Νάνο-αυξητική, σε αντίθεση με τα ενθέματα σιλικόνης της κοινής αυξητικής, έχουν μεν μια βασική στρογγυλή μορφή, αλλά υιοθετούν αυτόματα το πιο φυσικό σχήμα του δακρύου όταν τοποθετηθούν στο στήθος, και κατά τη διάρκεια κίνησης, με αποτέλεσμα την πιο φυσική εμφάνιση και αίσθηση. Επίσης, μια ακόμα καινοτομική λύση που προσφέρουν τα εργονομικά ενθέματα με συμπαγή γέλη σιλικόνης είναι ότι διατηρούν το στρογγυλό τους σχήμα και έχουν μεγαλύτερη πληρότητα στον άνω πόλο, χωρίς όμως τον κίνδυνο περιστροφής των παραδοσιακών ενθεμάτων σε σχήμα δάκρυ.

Τι διαφορά έχει η Νάνο-αυξητική από την κλασική αυξητική στήθους;
Η Νάνο-αυξητική στήθους σε αντίθεση με την παραδοσιακή αυξητική:
• Χρησιμοποιεί αποκλειστικά ενθέματα νανοτεχνολογίας, με νανο-τοπογραφία στην επιφάνεια τους, για ανάπτυξη μιας λεπτότερης κάψας (μεμβράνης γύρω από το ένθεμα), και έτσι έχει μειωμένο κίνδυνο αλλοίωσης του σχήματος του στήθους με την πάροδο του χρόνου,
• προσφέρει εργονομικά ενθέματα, για γεμάτο άνω πόλο και φυσικό σχήμα στήθους κατά την κίνηση,
• δίνει βάση στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του θώρακα της κάθε γυναίκας,
• δεν εστιάζει απλά στο μέγεθος ή στον όγκο του ενθέματος, αλλά δίνει πρωτεύοντα ρόλο στο πλάτος, το ύψος και την προβολή του ενθέματος,
• περιλαμβάνει προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και πολλαπλές μετρήσεις της ανατομίας του θώρακα και 3D προ-χειρουργική προσομοίωση,
• γίνεται με μικρή τομή (3-4 cm), κατά κανόνα στην υπομάστιο πτυχή,
• έχει γρήγορη ανάρρωση, χωρίς πόνο και χωρίς τη χρήση παροχέτευσης (σωληνάκι).

Όλα τα παραπάνω διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ώστε το αποτέλεσμα να είναι απολύτως φυσικό και σε αρμονία με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του θώρακα της κάθε γυναίκας, ενώ τα νανο-ενθέματα νέας γενωάς εγγυώνται μακροχρόνια (20+ χρόνια, με βάση κλινικών μελετών) διατήρηση τη μορφής του στήθους. Περισσότερες πληροφορίες