Πλαστική Χειρουργική • 07 Φεβ 2019

Μία Μύτη, Ένας Χειρουργός

Η ρινοπλαστική είναι τεχνικά απαιτητική, και η χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων της μύτης είναι μια μορφή τέχνης. Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της μύτης και της πολυπλοκότητας της ρινικής ανατομίας, καθώς και της διαφορετικότητας της τρισδιάστατης δομής της μύτης μεταξύ ασθενών, η ρινοπλαστική απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και εμπειρία. Η εξειδίκευση και εμπειρία του χειρουργού πάνω στη λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών της ρινικής ανατομίας, και σε ποικιλία χειρουργικών τεχνικών, εγγυώνται ότι ακολουθείται η σωστή προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγώντας σε επιτυχή έκβαση. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της ανάγκης μιας επακόλουθης ρινοπλαστικής διόρθωσης, καθώς ακόμη και οι πιο ελάχιστες αλλαγές στην ανατομία της μύτης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην τελική λειτουργική και αισθητική δομή της.

Ο Δρ. Χατζηπαναγής, ως ειδικός και έμπειρος στη ρινοπλαστική, πιστεύει στην ιδέα «Μία Μύτη, Ένας Χειρουργός», δηλαδή στην ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία και την αισθητική μορφή της μύτης, είτε αυτό περιλαμβάνει επέμβαση στο διάφραγμα είτε όχι. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το διάφραγμα αποτελεί την κεντρική υποστηρικτική δομή της μύτης, με αποτέλεσμα την αλληλένδετη σχέση της ρινικής λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισης. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να χωριστεί ανατομικά το διάφραγμα από τις υπόλοιπες ρινικές δομές, και κατά συνέπεια η ρινική λειτουργία από την εμφάνιση της μύτης. Επιπλέον, ο χειρουργικός χειρισμός της ρινικής άκρης για την επίτευξη προβλέψιμων αποτελεσμάτων είναι από τις πιο δύσκολες διαδικασίες της ρινοπλαστικής. Λέγεται ότι ο χειρουργός που μπορεί να ελέγξει τη ρινική άκρη είναι σε θέση να ελέγξει τη ρινοπλαστική. Ο Αντερσον πρότεινε για πρώτη φορά τη θεωρία του τριπόδου ρινοπλαστικής. Μια πλήρης κατανόηση της θεωρίας αυτής, και της δυναμικής της προβολής, στήριξης και περιστροφής του άκρου επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να χρειαστούν αλλοίωση για βελτίωση της ρινικής άκρης. Αυτό απαιτεί μια εις βάθος γνώση της περίπλοκης τρισδιάστατης ανατομίας της μύτης, μιας πλήρους κατανόησης της φυσιολογίας της, εξοικείωση με τις περιγραφόμενες τεχνικές της χειρουργικής διαφράγματος και ρινικού άκρου, και μιας καλά αναπτυγμένης αίσθησης αισθητικής.

Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Κάθε εγχείρηση προσαρμόζεται στον εκάστοτε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους του. Έτσι επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών, ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προ-εγχειρητική προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της ρινοπλαστικής, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός, εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.

Οι βασικές χειρουργικές προσεγγίσεις ρινοπλαστικής, είτε πρόκειται για τη διόρθωση του διαφράγματος για βελτίωση της λειτουργίας της μύτης, είτε για τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισής της, ή και των δύο, είναι η κλειστή και η ανοιχτή ρινοπλαστική. Αν και η κλειστή ρινοπλαστική, ως τεχνική, έχει το προφανές πλεονέκτημα ότι δεν αφήνει εξωτερικές ουλές, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά το ερώτημα ποια προσέγγιση είναι η πιο κατάλληλη για σας. Η κλειστή ρινοπλαστική έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως μειωμένο μετεγχειρητικό οίδημα, μη ορατές τομές και μικρότερο χρόνο αποθεραπείας σε σύγκριση με την ανοικτή ρινοπλαστική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περίβλημα του δέρματος δεν διαχωρίζεται πλήρως από το σκελετό της μύτης. Η κλειστή προσέγγιση μπορεί να είναι καταλληλότερη για μικρότερες ή λιγότερο εκτεταμένες αλλαγές στη δομή της μύτης, σε σύγκριση με τις πιο επεμβατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανοιχτή ρινοπλαστικη, αφού συνοδεύεται από πιο ήπιο μετεγχειρητικό οίδημα και μια πιο γρήγορη μετεγχειρητική ανάρρωση.

Η ανοιχτή ρινοπλαστική έχει αποδειχθεί πολύ δημοφιλής για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, ιδίως όπου υπάρχει πρόβλημα στο διάφραγμα. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής προσφέρει στον χειρουργό καλύτερη διεγχειρητική εικόνα της εσωτερικής δομής της μύτης. Αναμφίβολα, η εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών και χειρουργικών ελιγμών, καθιστά την επέμβαση δυσκολότερη όταν διατηρούμε άθικτο το περίβλημα του δέρματος της μύτης, ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσής της. Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις τεχνικές ρινοπλαστικής τα τελευταία 10 χρόνια, πολλές από τις οποίες βασίζονται στην εμφύτευση εξωτερικών χόνδρων στη μύτη (π.χ. που λαμβάνονται από το ρινικό διάφραγμα ή από πλευρικό χόνδρο), και στην αναθεώρηση της θέσης και μορφής του διαφράγματος και της ρινικής άκρης, αυτό έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικό. Επιπλέον, στη νέα εποχή του προεγχειρητικού σχεδιασμού με τη βοήθεια 3D προσομοίωσης, υπάρχει ελάχιστο όφελος στη διεξαγωγή ενός τόσο εκτεταμένου και ακριβή σχεδιασμού εάν τα βήματα δεν εκτελεστούν με ακρίβεια και συνέπεια, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο με την κλειστή ρινοπλαστική. Επίσης σημαντικό είναι ότι η ουλή που προκύπτει με την ανοιχτή ρινοπλαστική, παρόλο που είναι εξωτερική, με μια καλή μετεγχειρητική φροντίδα επουλώνεται πολύ καλά σε διάστημα 6 μηνών και είναι εντελώς ανεπαίσθητη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρινοπλαστική, καλέστε μας στο 210 8958612 ή στείλτε μας e-mail στο info@perfect-blue.com