Διόρθωση σωληνωτού μαστού

Αποκτήστε το στήθος που ονειρευόσαστε

Διόρθωση σωληνωτού μαστού

Εντυπωσιακά Όμορφο Στήθος

Σωληνωτός μαστός λέγονται διάφορες ανωμαλίες στο σχήμα του στήθους που διαφέρουν ανάλογα το άτομο. Είναι μια εκ γενετής ανωμαλία με ποικίλα επίπεδα βαρύτητας.

Οι σωληνωτοί μαστοί αναπτύσσονται με ασυνήθιστο τρόπο και συχνά ο ένας ή και οι δύο είναι υποπλαστικοί ή/και ασύμμετροι. Τους χαρακτηρίζει μια συμπιεσμένη βάση και μια ψηλή πτυχή κάτω από το μαστό, μικρή απόσταση μεταξύ θηλής και υπομάστιας πτυχής και υπερανάπτυξη της θηλαίας άλω. Οι γυναίκες με σωληνωτό μαστό συχνά έχουν προβλήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και σιγουριάς για το σώμα τους. Οι ασθενείς με σωληνωτό μαστό είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευτούν ένα χειρούργο με εμπειρία στη συγκεκριμένη επέμβαση καθώς διαφέρει από την αυξητική στήθους παρόλο που μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη χρήση ενθεμάτων (ενθέματα σιλικόνης). Ο Δρ. Χατζηπαναγής προσεγγίζει τις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις με εξειδικευμένες τεχνικές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ασθενούς.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Για τις επεμβάσεις σωληνωτού μαστού χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές (breast-gland radial scoring) και συνήθως επιλέγουμε να χαμηλώσουμε ελαφρά την υπομάστιο πτυχή, δημιουργώντας έτσι περισσότερο χώρο για τη φιλοξενία ενός ενθέματος. Επίσης, συνήθως γίνεται μείωση της διαμέτρου του δέρματος γύρω από τη θηλή, διεύρυνση του κάτω πόλου του μαστού και ανόρθωση του στήθους. Εάν οι ασθενείς δεν επιθυμούν τη διόρθωση σωληνωτού μαστού μέσω ενθεμάτων, η μεταμόσχευση λίπους μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του σχήματος του στήθους. Το λίπος συλλέγεται συνήθως από την κοιλιά ή τους μηρούς και μεταμοσχεύεται στο μαστό μέσω ειδικής λεπτής κάνουλας. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, ενώ συμπεριφέρεται και δίνει την αίσθηση φυσικού μαστού. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδυάζεται το λίπος κατά τη μεταφορά με αναγεννητικούς αυξητικούς παράγοντες που λαμβάνονται από το περιφερικό αίμα του ασθενούς (HYPPP®). Αυτό βελτιώνει την αγγειογένεση και την τροφοδότηση του μοσχεύματος, ενισχύοντας έτσι το ποσοστό επιβίωσης του.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Ο Δρ. Χατζηπαναγής προσεγγίζει κάθε ασθενή ανάλογα με την προσωπική κατάσταση και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προ-εγχειρητική προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.