Πρωτογενής Ρινοπλαστική

Όμορφη & Διακριτική Μύτη, Ελεύθερη Αναπνοή

Ρινοπλαστική Break-Free®

Όμορφη και Λειτουργική Μύτη, Διακριτικά Αποτελέσματα

Η ρινοπλαστική, μια από τις πιο σύνθετες αλλά και συναρπαστικές διαδικασίες για έναν πλαστικό χειρουργό, συνδυάζει τέχνη και επιστήμη, και αποσκοπεί στη βελτίωσης της ζωής του ασθενούς. Είναι μια αισθητική χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στην τρισδιάστατη αναδόμηση της μύτης, βελτιώνοντας τις λειτουργίες, το σχήμα και τα περιγράμματά της. Εφαρμόζοντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές ρινοπλαστικής, όπως η ρινοπλαστική με υπερήχους (τεχνική Break-Free®), γίνεται εφικτή η ακριβής ρινογλυπτική και η διόρθωση προβλημάτων της εσωτερικής ρινικής ανατομίας, χωρίς την ανάγκη σπασίματος των ρινικών οστών.

ΔΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ, MD PD PhD

Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής Λευκός Σταυρός

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η πρωτογενής ρινοπλαστική αφορά τη διαδικασία που διεξάγεται στη μύτη για πρώτη φορά, σε αντίθεση με μια επέμβαση αναθεώρησης μιας προηγούμενης επέμβασης (δευτερογενής ρινοπλαστική). Μπορεί να πραγματοποιηθεί για τη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης και λειτουργίας της μύτης, καθώς και για να διορθώσει εκ γενετής ανωμαλίες ή τραύματα. Η επέμβαση γίνεται κατά κανόνα υπό γενική νάρκωση, ενώ η εφαρμογή μιας πλήρως ατραυματικής τεχνικής επιφέρει μια γρήγορη ανάρρωση και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. Η μεθοδική και επιστημονική προσέγγιση που ακολουθεί ο γιατρός καθιστά τη διαδικασία κατανοητή, ενώ αποπνέει σε κάθε ασθενή σιγουριά και εμπιστοσύνη ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Οι βασικές χειρουργικές προσεγγίσεις ρινοπλαστικής, είτε πρόκειται για τη διόρθωση του διαφράγματος για βελτίωση της λειτουργίας της μύτης, είτε για τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισής της, ή και των δύο, είναι  η κλειστή και η ανοιχτή ρινοπλαστική.

Αν και η κλειστή ρινοπλαστική, ως τεχνική, έχει το προφανές πλεονέκτημα ότι δεν αφήνει εξωτερικές ουλές, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά το ερώτημα ποια προσέγγιση είναι η πιο κατάλληλη για σας. Η κλειστή ρινοπλαστική έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως μειωμένο μετεγχειρητικό οίδημα, μη ορατές τομές και μικρότερο χρόνο αποθεραπείας σε σύγκριση με την ανοικτή ρινοπλαστική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περίβλημα του δέρματος δεν διαχωρίζεται πλήρως από το σκελετό της μύτης. Η κλειστή προσέγγιση μπορεί να είναι καταλληλότερη για μικρότερες ή λιγότερο εκτεταμένες αλλαγές στη δομή της μύτης, π.χ. αναδιαμόρφωση του ακρορυνίου, σε σύγκριση με τις πιο επεμβατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανοιχτή ρινοπλαστικη, αφού συνοδεύεται από πιο ήπιο μετεγχειρητικό οίδημα και μια πιο γρήγορη  μετεγχειρητική ανάρρωση.

Η ανοιχτή ρινοπλαστική έχει αποδειχθεί πολύ δημοφιλής για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, ιδίως όπου υπάρχει πρόβλημα στο διάφραγμα, και είναι η προσωπική προτίμηση ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθεί ο Δρ. Χατζηπαναγής. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής προσφέρει στον χειρουργό καλύτερη διεγχειρητική εικόνα της εσωτερικής ανατομίας της μύτης. Αναμφίβολα, η εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών και χειρουργικών ελιγμών, καθιστά την επέμβαση δυσκολότερη όταν διατηρούμε άθικτο το περίβλημα του δέρματος της μύτης, ως προς την ακρίβεια της εκτέλεσής της. Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις τεχνικές ρινοπλαστικής τα τελευταία 10 χρόνια, πολλές από τις οποίες βασίζονται στην εμφύτευση μοσχευμάτων χόνδρου (π.χ. που λαμβάνονται από το ρινικό διάφραγμα ή από πλευρικό χόνδρο) και στην αναθεώρηση της θέσης και μορφής του διαφράγματος, καθώς και στην ακριβή αλλά και ατραυματική γλυπτική των ρινικών οστών μέσω της χρήσης υπερήχων (Piezo Rhinoplasty), αυτό έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικό. Επιπλέον, στη νέα εποχή του προεγχειρητικού σχεδιασμού με τη βοήθεια 3D προσομοίωσης, υπάρχει ελάχιστο όφελος στη διεξαγωγή ενός τόσο εκτεταμένου και ακριβή σχεδιασμού εάν τα βήματα δεν εκτελεστούν με ακρίβεια και συνέπεια, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο με την κλειστή ρινοπλαστική, κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειρουργός δεν έχει άμεση εικόνα της ρινικής ανατομίας. Επίσης σημαντικό είναι ότι η μικρή ουλή που προκύπτει με την ανοιχτή ρινοπλαστική, παρόλο που είναι εξωτερική, με μια καλή μετεγχειρητική φροντίδα επουλώνεται πολύ καλά σε διάστημα 6 μηνών και είναι εντελώς ανεπαίσθητη.

           

ΔΙΑΤΗΡΗΤΙΚΗ vs. ΔΟΜΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Δύο υποκατηγορίες τεχνικής στη ρινοπλαστική που μπορεί να ακολουθήσει ο χειρουργός είναι η διατηρητική ρινοπλαστική (preservation rhinoplasty) και η δομική ρινοπλαστική (structural rhinoplasty). Η διατηρητική ρινοπλαστική αναφέρεται σε μια μέθοδο μείωσης του ύβου (καμπούρα) που αποσκοπεί στη διατήρηση των ραχιαίων δομών (άνω πλευρικοί χόνδροι και άνω μέρος του διαφράγματος), χωρίς την αφαίρεσή τους. Εδώ η μείωση του ύβου επιτυγχάνεται με αφαίρεση μίας λωρίδας από το μέσο μέρος του διαφράγματος (strip removal) και κάθετης συμπίεσης (push-down). Αυτή η τεχνική είναι ιδανική σε περιπτώσης πρωτογενούς ρινοπλαστικής, όπου δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση στο διάφραγμα και ο ύβος είναι μικρός. Σε αντίθεση, όταν υπάρχουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα και απαιτείται αποκατάσταση της ρινικής ανατομίας, καθώς και σε επαναληπτικά περιστατικά, η δομική ρινοπλαστική μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη λύση αφού επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση υποστηρικτικών μοσχευμάτων όπως εσωτερικού νάρθηκα (spreader-graft). Αυτό ενδυναμώνει την εσωτερική και εξωτερική βαλβίδα και βελτιώνει την αναπνοή. Ο Δρ. Χατζηπαναγής εξειδικεύεται και στις δύο τεχνικές με άριστα αποτελέσματα, αφού πρώτα επιλέξει την ορθή μέθοδο για τον κάθε ασθενή.

 

Πώς λειτουργεί η Ρινοπλαστική Break-Free με Υπερήχους

Η ρινοπλαστική με υπερήχους Break-Free είναι συνυφασμένη με τη έννοια της ρινογλυπτικής, η οποία γίνεται με πλήρη ορατότητα και έλεγχο. Παραδοσιακά, οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε μια ρινοπλαστική επέμβαση έχουν το φόβο ότι ο χειρουργός θα πρέπει να «σπάσει τα οστά της μύτης». Τα κλασσικά χειρουργικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται στον οστέινο ρινικό σκελετό (οστεοτόμοι και ράσπες), προσφέρουν συνήθως ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό επεμβάσεων τα οστά δεν σπάνε ακριβώς στο σημείο ή στην ευθεία που θέλει ο χειρουργός, δημιουργώντας έτσι μικρές ή μεγάλες δυσμορφίες, αλλά και ακόμη προβλήματα στην αναπνοή. Επίσης, δεν υπήρχε μέχρι τώρα δυνατότητα μείωσης του πάχους του ίδιου του οστού, αλλά μόνο μετακίνησής του συνολικά, για να εκλεπτυνθεί η μύτη.

Η νέα τεχνική ανοιχτής ρινοπλαστικής Break-Free εφαρμόζει ένα σύστημα (Piezo) το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε υπερήχους, δίνοντας τη δυνατότητα στο χειρουργό να κάνει πραγματική «γλυπτική» στα ρινικά οστά, χωρίς να πρέπει να τα σπάσει.  Με αυτό το εργαλείο ο χειρουργός μπορεί πλέον να κατεβάσει τον ύβο (καμπούρα) και να αλλάξει όσο χρειάζεται το σχήμα και το πάχος των ρινικών οστών, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους υπόλοιπους ευαίσθητους ιστούς της μύτης, όπως δέρμα, βλεννογόνοι, αγγεία και νεύρα, αφού το Piezo επιδρά μόνο στα οστά. Έτσι, λεπταίνει η μύτη χωρίς τελικά να χρειαστούν σε πολλές περιπτώσεις καθόλου οστεοτομίες (σπάσιμο των ρινικών οστών).

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Break-Free

Η ρινοπλαστική με υπερήχους Break-Free έρχεται να αλλάξει το πώς γίνεται η αισθητική ρινοπλαστική, εφόσον:

– Mειώνει την ανάγκη για σπάσιμο των οστών καθιστώντας τη διαδικασία ακριβέστερη και εντελώς ανώδυνη.

– Αποφεύγει και εξαλείφει ασυμμετρίες και ανωμαλίες στο ρινικό σκελετό.

– Δίνει στον χειρουργό, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να βλέπει άμεσα το οστό το οποίο θέλει να διαμορφώσει και να ελέγχει απόλυτα το πόσο ύβο (καμπούρα) θα αφαιρέσει.

– Λεπταίνει τα ρινικά οστά, ιδίως στους ασθενείς που έχουν πολύ χοντρό ρινικό σκελετό και έντονες ασυμμετρίες.

– Σε περιπτώσεις μιας επαναληπτικής ρινοπλαστικής, επιτρέπει στον χειρουργό να χειριστεί εύκολα ακόμη και τα κινητά οστά, μετά από κάποια οστεοτομία η οποία δεν έγινε ακριβώς εκεί που έπρεπε.

– Δε βλάπτει τους μαλακούς ιστούς της μύτης.

– Η μετεγχειρητική πορεία είναι ελαφρύτερη και εντελώς ανώδυνη, ενώ οι εκχυμώσεις και τα οιδήματα είναι σαφώς λιγότερα.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της μύτης και της πολυπλοκότητας της ρινικής ανατομίας, καθώς και της διαφορετικότητας της τρισδιάστατης δομής της μύτης μεταξύ ασθενών, η ρινοπλαστική απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και εμπειρία. Η εξειδίκευση και εμπειρία του Δρ. Χατζηπαναγή πάνω στη λεπτομερή ανάλυση όλων των πτυχών της ρινικής ανατομίας και σε ποικιλία χειρουργικών τεχνικών, όπως η ρινοπλαστική με υπερήχους Break Free, εγγυώνται ότι ακολουθείται η σωστή προσέγγιση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγώντας συνεπώς σε επιτυχή έκβαση. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της ανάγκης μιας επακόλουθης διορθωτικής ρινοπλαστικής, καθώς ακόμη και οι πιο ελάχιστες αλλαγές στην ανατομία της μύτης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην τελική λειτουργική και αισθητική δομή της. Ο Δρ. Χατζηπαναγής πιστεύει στην ιδέα “Μία Μύτη, Ένας Χειρουργός”, δηλαδή στην ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία και την αισθητική μορφή της μύτης, είτε αυτό περιλαμβάνει επέμβαση στο διάφραγμα είτε όχι. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το διάφραγμα αποτελεί την κεντρική υποστηρικτική δομή της μύτης, με αποτέλεσμα την αλληλένδετη σχέση της ρινικής λειτουργίας και της αισθητικής εμφάνισης.

Η φιλοσοφία του Δρ. Χατζηπαναγή στηρίζεται στις εξατομικευμένες λύσεις. Κάθε εγχείρηση προσαρμόζεται στον εκάστοτε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους του. Έτσι επιτυγχάνει λύσεις οι οποίες έχουν μελετηθεί και προσαρμοστεί αποκλειστικά στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Για να το πετύχει αυτό, ο Δρ. Χατζηπαναγής, ακολουθεί πιστά πριν κάθε επέμβαση μια ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών ξεκινώντας από τη φωτογράφιση στοχευμένων περιοχών και τη λήψη λεπτομερών μετρήσεων. Στη συνέχεια, έχοντας στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί προεγχειρητική 2D και 3D προσομοίωση, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, διαμέσου της οποίας ο ασθενής αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα του τί να περιμένει μετά τη διαδικασία. Αφότου ολοκληρωθεί ο προ-εγχειρητικός σχεδιασμός εκτελείται επιμελώς και με ακρίβεια στο χειρουργείο. Η σημασία στη λεπτομέρεια και το απαράμιλλο καλλιτεχνικό μάτι του Δρ. Χατζηπαναγή εξασφαλίζουν το φυσικότερο εφικτό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατόν ουλές.

3D ΤΗΛΕ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αν σκέφτεστε να κάνετε ρινοπλαστική και θέλετε να δείτε πως θα είναι η μύτη σας μετά την επέμβαση, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία, ακόμη και πριν την πρώτη σας συνάντηση με το γιατρό! Ο Δρ. Χατζηπαναγής σας προσφέρει τη δυνατότητα μέσω τρισδιάστατης τηλε-προσομοίωσης να πάρετε μια πρώτη εικόνα του αποτελέσματος, χωρίς κανένα κόστος, κάνοντας κλικ εδώ ή ακολουθόντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Στείλτε μας 3 φωτογραφίες σας, αριστερό και δεξί προφίλ, καθώς και μπροστινή όψη (με το λαιμό και τα αυτιά ορατά) με email στο info@perfect-blue.com. Επίσης, μετρήστε και στείλτε μας την απόσταση μεταξύ της κόρης των ματιών σας, όπως θα δείτε στο βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε τυχόν σχόλια σχετικά με τις αλλαγές που επιθυμείτε στη μύτη σας, καθώς και οποιεσδήποτε εικόνες μοντέλων που σας αρέσουν.

Βήμα 2: Με τις εικόνες που μας στέλνετε, δημιουργούμε μια 3D προσομοίωση του προσώπου σας και πραγματοποιούμε μια εικονική ρινοπλαστική της μύτης σας.

Βήμα 3: Σας στέλνουμε μια πρόσκληση μέσω email όπου μπορείτε να δείτε την 3D προσομοίωσή σας.

Εάν επιθυμείτε, μπορεί να κλείσετε ραντεβού με το γιατρό για να συζητήσετε τα αποτελέσματά σας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ο Δρ. Χατζηπαναγής κατέχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της ρινοπλαστικής, και ιδιαίτερα στην ανοικτή ρινοπλαστική, έχοντας εξειδικευθεί κοντά στους σπουδαιότερους πλαστικούς χειρουργούς Ευρώπης και Αμερικής, ανάμεσα στους οποίους ο παγκοσμίου φήμης ρινοπλαστικός Wolfgang Gubisch, καθώς και ο διάσημος Γάλλος πλαστικός χειρουργός Olivier Gerbault, πρωτοπόρος της ρινογλυπτικής με υπερήχους, υπό την καθοδήγηση του οποίου ο Δρ. Χατζηπαναγής είχε την ευκαιρία να εκπαιδευθεί. Μάθετε περισσότερα.

ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ MEDIA

BAZAAR                                                                   SHAPE JUNE 2020 

                         

MISS BLOOM                                                     YOUR TIPSTER

                       

ΔΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ